אוריאל לין. לידתה של מהפכה

בתפקידו כיו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט הנהיג רפורמות חוקיות והיה שותף להעברתם של 95 חוקים חדשים, מחציתם הצעות חוק פרטיות ובפרט שינויים חוקתיים ושינויי השיטה הפוליטית ראו פירוט למטה לין מפרסם לאורך כל שנות פעילותו הציבורית, החל משנת 1972, מאמרים בעיתונות הישראלית בנושאי , ו
בשנת הוביל את פרישת לשכות המסחר מ כחלק מהמאבק נגד הפגיעה בזכויות המעסיקים, במסגרת בין , לשכת התיאום וראש הממשלה, בה הוחלט על תיקונים ב-13 אשר כולם הטילו עול נוסף על המעסיקים המדיניות בעיקרה דחיית תשלומים, הוצאה לחל"ת, ונטילת הלוואות

אוריאל לין לשר האוצר: נחוצה תכנית כלכלית אמיצה ומקיפה שתיתן מענה אמת לעסקים במגזר הפרטי ולעובדים שהוצאו או פוטרו.

היום, אני מסכים עם פרופ' ברק.

אוריאל לין לשר האוצר: נחוצה תכנית כלכלית אמיצה ומקיפה שתיתן מענה אמת לעסקים במגזר הפרטי ולעובדים שהוצאו או פוטרו.
לשכת המסחר העבירה ביוזמת לין תיקון ל כדי לאפשר השתתפות במכרזי , שנמנעה בדרך של הצבת תנאי סף גבוהים, לטענתו ללא סבירות ואיזון
אוריאל לין מסביר: הפוליטית בישראל לא מתאימה למבנה החברה
מציאות זו מתחילה - מבחינת ההיסטוריה של עצמאותנו הלאומית - עם הקמת המדינה
אוריאל לין לשר האוצר: נחוצה תכנית כלכלית אמיצה ומקיפה שתיתן מענה אמת לעסקים במגזר הפרטי ולעובדים שהוצאו או פוטרו.
במרכזם עומד ספרם של אמנון רובינשטיין וברק מדינה, המשפט החוקתי של מדינת ישראל,1 שבעיקרו הינו ספר אנליטי
© סופק על ידי מעריב בנימין נתניהו צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש 90 הריצה יחד בבחירות האחרונות של העבודה, מרצ וגשר, שאכן התפצלו מיד אחריהן, הייתה בגדר הטעיית הבוחר"
בשנת 1986 נחקק תיקון מס' 4 שהסדיר ושידורי לוויין תעריף זה נועד לאזן את העומסים על רשת החשמל, עידוד השימוש בזמנים של צריכת שפל והרתעה משימוש בזמני השיא

אוריאל לין

הוא ארגן מחדש את המערכת של רשות זו והציב כיעד מרכזי הבאת חברות אמריקאיות לישראל, בעיקר בתחום הטכנולוגיה העילית.

אוריאל לין מסביר: הפוליטית בישראל לא מתאימה למבנה החברה
כזכור, שיטת הבחירה הישירה כבר הונהגה בישראל בשלוש מערכות בחירות, בשנים 1996־2001, עד שהוחלפה ב־2001 בגרסה אחרת שלה, ושיטת הבחירות הישירות בוטלה
לידתה של מהפכה
חלק מחברי הכנסת אף טענו כי הוטעו על ידי יוזמי החוקים, בהם לין
אוריאל לין
עמדתו ואישיותו אפשרו לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת להמשיך בהליך החקיקה על פי הצעתו הנבונה של אמנון רובינשטיין - לפצל את הצעתו של דן מרידור למספר הצעות חוק יסוד