צאת צום גדליה. זמני כניסת ויציאת צום גדליה 2020

והיא חשובה כי היא מתחילה לפתוח לנו את הפתח של הרגשת האני מקלחת ורחיצת הפה; מעיקר הדין מותר להתקלח, אולם בפוסקים מבואר שראוי לבעל נפש להימנע מרחיצה
בקהילות הספרדים, יש סליחות של תענית אחרי חזרת הש"ץ של שחרית; אצל האשכנזים, אומרים סליחות רגילות של עשרת ימי תשובה קודם תפילת שחרית הכוללים כמה פיוטים הדנים בענייני צום גדליה היא באה מרצון לגלות דבר אמיתי

צום גדליה: הסיבות לקביעתו וזמני צאת הצום

גדליה הזוהר מראש על ידי המקורבים לו כי יש תכנון לרצוח אותו ואף הונחה לרצוח את הגורם המאיים, אך הוא סרב להאמין כי מדובר באיומים ממשיים.

21
צום גדליה: הסיבות לקביעתו וזמני צאת הצום
סליחות ברחבת הכותל המערבי צום גדליה: היום הוא יום צום גדליה, שנקבע בעקבות רציחתו של גדליה בן אחיקם
לוח שנה עברי
הדין הזה, לכאורה, בה לבנות אותי, מצד אחד
זמני צום גדליה
אלא שמנהיגותו לא מצאה חן בעיני ישמעאל בן נתניה, שהיה מגזע המלוכה, והוא רצח אותו ובכך למעשה נחרב סופית היישוב היהודי בארץ, וגם מתי המעט שנותרו גלו
שאנחנו נהיה מסוגלים לעשות את זה יחד, היום, בצום, שאת זה רצינו לחוות בצום, אז נוכל בע"ה בהמשך עשרת ימי תשובה, גם להגדיל את הרצון וגם להגדיל את התשובה ואת שניהם ביחד, שהאכילה דווקא מראה על הגדלת הרצון, וכשנגדיל כך את הרצון, אז נוכל לבוא למקום הראוי האמיתי והנכון, כדי לבוא אל ה' ית' עם רצון גדול, להיות אנשים גדולים, להכיר את עצמינו, להיות מודעים לעצמינו זה התחלה של הגילוי של ההשתוקקות
יש אנשים שצמים, כך היתה נוהגת סבתי, בכל עשרת ימי תשובה, אבל אנחנו עפ"י האר"י הקדוש דווקא נוהגים לעשות סעודה בכל אחד מעשרת ימי תשובה היות וזה התחלת הגילוי, יש בה דין מאד גדול

לוח שנה עברי

גדליה נרצח כשישב במצפה כנראה נבי סמואל של היום , ואיתו נטבחו גם תומכיו ואף החיילים הבבליים שהיו מוצבים שם.

5
חכמת הקבלה
לאחר כיבוש ממלכת יהודה בידי הבבלים, הוגלה רוב העם היהודי, ובמיוחד נכבדי העם, לבבל, ואילו בארץ נשארו מעטים מדלת העם, ששימשו כורמים ויוגבים
לוח שנה עברי
ברצח גדליה בא הקץ לקיומה של אוטונומיה יהודית כלשהי בארץ ישראל לאחר חורבן הבית הראשון
לוח שנה עברי
ולכן בסעודה הזאת אנחנו צריכים לראות שהיא סעודה עצומה וגדולה, והיא חשובה מאד
אבל עכשיו מתחיל הדבר המעשי סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך
המקום המיוחד לרצח של גדליה בן אחיקם — "המצפה" - הוא היכן ששוכן היום "נבי סמואל" בירושלים וכך מבואר בתלמוד ראש השנה יח: "צום השביעי, זה ג' בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם

זמני צום גדליה

הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

לוח שנה עברי
ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו"
לוח שנה עברי
נבוכדנצר השני, מלך בבל, הציב את גדליה בן אחיקם לשליט על שארית הפליטה אשר נותרה בארץ יהודה
זמני כניסת ויציאת צום גדליה 2020
עכשיו, החלטתי בראש השנה לעשות תיקון לפרט הזה