צאת שבת בית שמש. שעה לפני שבת: בית שמש כמרקחה

באדיבות ידידינו המהנדס ולדימיר גרישפון ז"ל נפטר כ"ט סיון תשס"ז ממחלקת הנדסה של עיריית בית שמש נמצא כאן צילום-אויר של תחום שבת המרובע של בית-שמש, שכולל הישובים זנוח וישעי המחוברים לעירוב של בית-שמש האם על פי החוק חובה הייתה על הקבלן להתקין פיקוד שבת באחת המעליות יש 2 מעליות בבניין , האם יש דרך לחייב את הדיירים להתקין פיקוד שבת? נתניה: בית כנסת "אוהל יצחק"
הרצליה: בית כנסת "אהבה ואחווה" הסבר עירוב נופי אביב ורמת נריה יש עירוב על כביש השירות הביובים מתחת לשכונת נופי אביב, החל מגן הפלסטיק האקליפטוס על כביש 38 עד קרית בעלזא ברמת בית-שמש ב'

כניסת שבת בית שמש

מערכות הכלים בכל בית החולים הינן נפרדות כולל מגשי ההגשה.

2
כניסת שבת בית שמש
בנסיבות אלה אני סבור כי אכן יש לפרש את המונח "רוב בעלי הדירות" המצויין בתיקון לחוק, כרוב בעלי הדירות המשתתפים באסיפה הכללית אלא אם כן מבקשים לאסוף חתימות ולעניין זה אני מוכן להשאיר בשלב זה בצריך עיון ; אחרת יצא כי החוק שנועד להיטיב את מצבם של שומרי השבת רק מרע את מצבם ואין היגיון בדבר
מעלית שבת בבית משותף (2016)
זמני כניסת השבת המופיעים בלוחות, הם זמני הדלקת הנרות, שונים ממקום למקום וכוללים תוספת שבת לפי מנהג המקום
ריקושט בית שמש BIG FASHION
רמת השרון: בית כנסת "היכל יוסף"
המתקן מיועד להכיל כ- 100 ניריות בלבד ואני נענית שזו תקלה והאחריות על חברת המעליות
זמני השבת לכל שבת במהלך השנה באתר ישיבה יהוד: בית כנסת "היכל אלעזר"

עירוב בבית שמש

רמת השרון: בית כנסת "היכל יוסף".

1
שירותי דת וכשרות
יש שנהגו להדליק נרות 40 דקות לפני השקיעה, וזהו מנהג ירושלים
כניסת שבת בית שמש
בעבר הבתים בציבור החרדי היו בגובה של עד 4 קומות, כעת עד גובה של 5-6 קומות
כניסת שבת בבית שמש
קריית אונו: בית הכנסת הגדול "קראון"