מעין צבי. מעיין צבי

בשנים הראשונות יזם הקיבוץ את גידול הבננות באזור החוף, גידול דגים בבריכות דגים, והקמת מוסך גדול לתיקון משאיות דיזל בתחילת דרכם עברו הכשרה ב, ב- עברו חברי הגרעין באופן זמני לאזור הם עבדו שם כ"פלוגת עבודה"
היישוב הוקם בתחילתו בצומת כביש 4 עם הכביש המוליך לתחנת הרכבת של זיכרון יעקב, בקרבת האזור בו היו שאריות כישוב חומה ומגדל חברי הקיבוץ התפרנסו ממפעל לייצור עדשות למשקפיים "סקופוס", , , מטעי בננות, אבוקדו, לולים לגידול , וגני ילדים שמשמשים גם את אוכלוסיית האזור

מעיין צבי

משנת 2014 התחילה לפעול בקיבוץ.

6
מעיין צבי
המוזיאון הוקם לאחר מותו של חבר הקיבוץ שמעון אנגרס בשנת 1958, ואוסף המוזיאון מבוסס על האוסף של שמעון אנגרס שהגה את הקמת המוזיאון
מעיין צבי
מעיין צבי
מאחר שמרבית המייסדים עלו מ הם קיבלו רנטות ופיצויים, שכולן הועברו תמיד לקיבוץ, עד למועד ההפרטה
מעין צבי נחשב לקיבוץ "מתחדש" בשנת הוסף לשמו "צבי" על שמו של שהיה מראשי פ, בארץ, תמורת הסדרת חובות
חלק מאוסף בית הטבע מוצג ב בתצוגה הנקראת "בין כרמל לים" בתחילה נקרא הקיבוץ "מעין", על שם מעין הנמצא באזור בנימינה, ליד מבצר שוני

מעיין צבי

בשנת עברו למקום הנוכחי בגלל מחלת ה שנבעה מקרבתם לביצות.

21
מעיין צבי
חלקם התגייסו למשטרת המנדט כ
מעיין צבי
מערכות החיים הופרטו וגם הוחלט על שיוך דירות
מעיין צבי
הקיבוץ הוקם על אדמות בבעלות חברת , הקיבוץ קיבל מ את פרדס "נזלה" לעיבוד ואת האזור המשקי הצמוד שכלל , ושלש בארות
הקיבוץ מחזיק בבעלות של , אחת מחברות התכנון הגדולות בישראל בשנת בעקבות הצטרפו לקיבוץ חלק מחברי קיבוץ

מעיין צבי

.

מעיין צבי
מעיין צבי
מעיין צבי