תאריכים עבריים. ויקיפדיה:תאריכים

ראש השנה יכול להידחות פעם אחת אם אחד משלושת התנאים הראשונים מתקיים ופעם אחת אם הוא אמור היה ליפול על ימי אד"ו בשבוע בוועידת ניקיאה הוחלט לבטל סופית את הקשר ליהדות שהתבטא בצורך לברר את מועד חג הפסח בקרב היהודים, ונקבע שחג הפסחא ייחגג ביום ראשון בשבוע שחל אחרי מילואו של הירח שנראה אחרי , הוא בין היום והלילה לפי הלוח הרומי שהיה נהוג אז, וגם לפי הלוח הגרגוריאני היום
רשב"ם על הפסוק וַיְהִי עֶרֶב, וַיְהִי בֹקֶר - יוֹם אֶחָד אבל לדעת הרבה מה חשבון היובלות עדיין קיים

ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תאריכים עבריים

הפעלת הכללים לחישוב לוח השנה מאפשרת ל לחול סמוך לזמן שבו אפשרית ראיית הירח, בין שלושה ימים לפניה ליום אחד אחריה כמעט תמיד חל ביום הראייה או עד שני ימים לפניו.

27
הלוח העברי
בשנה נדרש תנאי של אורך במספר ימים שלמים, ובשנה העברית - גם של חודשי לבנה שלמים, ומכאן - הצורך בלוח שנה בו אורך השנה אינו קבוע
angelafloydschoolforthedancer.com
ה בלוח העברי מתחילה עם או
ויקיפדיה:תאריכים
תקופת חיים של אדם שנפטר תיכתב בצורה —
יתרה מזאת, מכיוון שהמולד המחושב המשמש בלוח הקבוע הוא המולד הממוצע, ההפרש בין המולד האסטרונומי לזמן אפשרות הראייה יכול להיות אף גדול יותר היום הראשון של חנוכה יכול לחול בכל יום בשבוע מלבד שלישי
הירח החדש, הנראה כ דקיק, שוקע זמן קצר לאחר השמש, ומציין את ראשיתו של החודש החדש במקרים אחרים יש המוסיפים את לפ"ג - לפרט גדול, כאשר מציינים את השנה במלואה, כולל האלפים

ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תאריכים עבריים

ישנם כמה יוצאים מן הכלל כמו תענית שריפת התלמוד , או שנקבעה ב שלפני ולא בי' בניסן.

הלוח העברי
מאז אין נוהגים לקדש ראשי חדשים לפי ראיית הירח אלא לפי חשבונותיו של רבי הלל
angelafloydschoolforthedancer.com
בנוסף לקביעת אורכי החודשים, בית הדין היה מתכנס כדי להחליט האם ולהוסיף בסוף השנה, בין חודש שבט לחודש אדר, חודש נוסף
ויקיפדיה:תאריכים
מצד שני, מועדו של ראש השנה יחול תמיד זמן קצר לפני או אחרי מועד שוויון היום והלילה בסתיו בספטמבר או בשבוע הראשון של אוקטובר לפי הלוח הגרגוריאני
כעת, אם נציין את יום הולדתו של גוגול כ-, יגיע הקורא למסקנה המוטעית שגוגול נולד 11 יום לפני פיצג'רלד, בעוד שלמעשה נולד יום אחריו בשנת אושר בכנסת, ביוזמת ח"כ , תיקון לפקודת התעבורה , לפיו גם יציין את התאריך העברי, אלא אם בעל הרישיון ביקש שלא לציינו
ב מוכר הלוח העברי כלוח השנה הרשמי על-פיו מחושבים , לצד שמשמש כלוח השנה האזרחי הבינלאומי אני לא עובר על ערכי הימים הפרטניים

ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תאריכים עבריים

חישוב המחזוריות הזו מיוחס לרב והוא מכונה עיגול דרב נחשון, אולם ככל הנראה הומצא על יד יאשיהו בן מבורך אלעאקולי.

angelafloydschoolforthedancer.com
הלוח העברי
ולא קבעו תענית זו בתאריך מסוים כי לפי המסורת חכמים עשו טקס "שאלת חלום" ועל פיה נקבע ש'יום הפרשה' הוא הגורם ל'גזירת התורה' כלומר: הוא הקשור עם האסון של התורה מובא בפירוש ה על הלכות תענית ב סוף סימן תק"פ
ויקיפדיה:מיזמי ויקיפדיה/תאריכים עבריים
~ 19:57, 8 בנובמבר 2007 IST מדוע להסיר אישים חשובים, שהערך עליהם בוויקיפדיה טרם נכתב? כמו כן בוטל עיבור השנה לפי מציאת האביב בארץ ישראל והחלו לעבר שנים לפי מחזור של 19 שנים