בר מנחם נתניה. אברהם בר מנחם

בשנים 1948—1950 היה מזכיר ועד גוש יישובי נפטר ב- , כחודשיים לפני יום הולדתו ה-105
בשנת 1978 כונן ברית בין נתניה ועיר הולדתו, גיסן, והעיר שב שימש מזכיר ופעל לביסוס בעיר

אברהם בר מנחם

בשנת נבחר פעם נוספת לראשות העירייה, וכיהן בתפקיד זה עד.

24
אברהם בר מנחם
כעבור שש שנים נבחר לחבר מועצת העיר
אברהם בר מנחם
בשנת 1969 התמודד שוב על ראשות העירייה, אך הפסיד ל ומונה לממלא מקום ראש העירייה
אברהם בר מנחם
בתקופה זו תוכנן ונבנה הראשון בחופי העיר למד באוניברסיטה בגיסן וקיבל תואר דוקטור
בשנת 1965 מונה לממלא מקום ראש העירייה, וביוני נבחר לראשות עיריית נתניה, במסגרת עם ראש העירייה הקודם, , וכיהן בתפקיד זה עד בשנת 1934, בעקבות , נמלט ל

אברהם בר מנחם

בשנת עלה לארץ ישראל ב והצטרף לקיבוץ , שם נישא ליוהנה, שנפטרה בשנת.

15
אברהם בר מנחם
לאחר פרישתו עסק ב והתמיד בכך עד הגיעו לגיל 90
אברהם בר מנחם
אברהם בר מנחם

אברהם בר מנחם

.

אברהם בר מנחם
אברהם בר מנחם
אברהם בר מנחם