קורונה בישראל לפי ערים. עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל

הערה: נתונים על מספר החולים מתפרסמים על ידי משרד הבריאות כמה פעמים ביום היישוב תרשיחא נזכר כבר ב
שיעור ה העירונית ב הוא 92%, והוא בין הגבוהים בעולם

תבנית:טבלת מגפת הקורונה בישראל לפי יישובים

נחלקה בין שליטה ישראלית לשליטה ירדנית ולכל אחד מהחלקים הוקמה עירייה נפרדת.

1
קורונה 2020
בישראל ניתן לזהות ארבע עיקריות: , בה מתגוררת כשליש מאוכלוסיית המדינה; מטרופולין ירושלים, המשתרעת משני צידי ומתגוררת בו כ-14% מהאוכלוסייה; מטרופולין ו, בה מתגוררים כ-9% מהתושבים ומטרופולין , הקטנה מבין הארבע, שבה מתגוררת כ-7% מאוכלוסיית
ערים בישראל
זו הסיבה שבחלק מהגרפים המספר הכולל של החולים אינו זהה למספר החולים בפועל
ערים בישראל
תאריך הבדיקה בתרשים זה הינו תאריך קבלת התוצאה, ולא תאריך לקיחת הדגימה
ב הוכרזה כעיר, וכך בתחילת 1950 היו במדינת ישראל 14 ערים עבור כל ישוב באריח זה, מוצגים: סך המאומתים המצטבר, סך החולים הפעילים, סך החולים החדשים שנוספו ב-7 הימים האחרונים כולל היום הנוכחי , סך בדיקות PCR בדיקות מטושים לאיתור הנגיף שבוצעו ב-7 הימים האחרונים כולל היום הנוכחי , וכמות חולים פעילים לכל 10,000 נפש
נכון לשנת , יש בישראל 77 ערים בסך הכול, בארבע המטרופולינים מתגוררת מעל ל-60% מאוכלוסיית המדינה

תבנית:טבלת מגפת הקורונה בישראל לפי יישובים

ב-1937 נוספה למניין ערי הארץ.

4
ערים בישראל
מאז שנת , בעקבות ההתפתחות המואצת של אוכלוסיית מדינת ישראל, נוספו עוד ערים רבות והן , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
עדכונים שוטפים על נגיף הקורונה בישראל
לחיצה על כותרת אחת העמודות תמיין את הרשימה לפי סדר עולה ויורד של הערכים באותה עמודה
ערים בישראל
לעומתן, אוכלוסייתן של ערים אחרות גדלה בשיעור מזערי ובאחדות אף יורדת במעט שיעור גידול שלילי בטבלה דלהלן , כמו בעיר