נוסחאת השורשים. משוואה ריבועית סיכום

כלומר, נקבל ששה פתרונות של y הדרך הראשונה לדעתי קלה יותר להבנה ואילו הדרך השנייה קצרה יותר בחישובים
זה המבנה כללי של משוואה ריבועית חוקי שורשים הם המשכם הישיר של — משום שכל שורש ניתן להציג כחזקה שהיא שבר

מחשבון לפתרון משוואה ריבועית

שלום סער העיקר בתרגיל הזה הוא הכנסת הביטויים אל תוך השורש וכינוס איברים בתוך השורש.

2
פירוק לגורמים בעזרת נוסחת השורשים
השלמה לריבוע היא דרך לפתור משוואה ריבועית
השלמה לריבוע
לכן במקרה שנוכל נפתור את המשוואה הריבועית בדרכים אחרות
דיסקרימיננטה
כל הדרכים נלמדות ברמות של 3,4,5 יחידות
בעיקר יש לנו משוואות ריבועיות שבהם b הוא שלילי לכן יש לנו את נוסחת השורשים שמאפשרת לפתור משוואה ריבועית
לזהות את הפרמטרים של המשוואה הריבועית בפרט, הדיסקרימיננטה קובעת כמה פתרונות יש למשוואה ממעלה שלישית מעל הממשיים: אם הדיסקרימיננטה חיובית יש שלושה פתרונות ממשיים, ואם היא שלילית יש למשוואה פתרון אחד ממשי ושניים מרוכבים צמודים זה לזה

משוואה ממעלה שלישית

בתוך השורש יכול להיות כפל של 3 מינוסים אם a,c הם שליליים אז הביטוי שבתוך השורש -4ac יכלול כפל של 3 מינוסים.

30
נוסחת השורשים
משפט ויאטה נותן טכניקה נוספת לפתרון משוואה ריבועית, ובמשוואות פשוטות כאלה שמקדמיהן הן מספרים שלמים קטנים הוא מאפשר להגיע אל הפתרון בצורה מיידית
דיסקרימיננטה
ב- גילה המתמטיקאי האיטלקי איך לפתור חלק מן המשוואות ממעלה שלישית
דיסקרימיננטה
שגיאות נפוצות בשימוש בנוסחת השורשים יש מספר שגיאות שחוזרות על עצמם כאשר מציבים בנוסחת השורשים: 1