עקרונות דמוקרטיים. עקרונות הדמוקרטיה

קולו של המשכיל שווה לקולו של חסר ההשכלה, קולו של העשיר שווה לקולו של העני חסרונות נוקשות- ההליך המיוחד הנדרש כדי לשנות אותה מונע התאמה לשינויים המתרחשים במשך השנים אין הגנה על יסודות המשפט ועל זכויות האדם 4
Ed ובה לומדים הסטודנטים לתואר בחינוך עם התמחות בחינוך דמוקרטי ועושים בשתי דיסציפלינות לבחירתם שליטה על מקורות מידע: לממשלה שליטה מלאה על מקורות המידע במדינה והיא זו שמספקת את המידע לציבור, הדבר מקנה לה כוח רב

הבחירות במשטר הדמוקרטי

במרכזה הרעיון שהעם הוא במרכז והסמכות לנהל את המדינה נמצאת בידי נציגי העם אבל הדגש בה הוא על הנהלים והכללים.

13
עקרונות ומבנה
צנזורה: דרך נוספת להתמודד עם ביטחון המדינה היא צנזורה
משטר דמוקרטי ועקרונות דמוקרטיים
האזרחים היו אמנם חופשיים להשתתף בתהליך הפוליטי, אך הם לא היו חופשיים במובן המקובל כיום במשטרים דמוקרטיים
הבחירות במשטר הדמוקרטי
יש קושי בהקמת קואליציה יציבה ולכן שיטה זו לא מאפשרת יציבות פוליטית
בתי הספר הדמוקרטיים שונים זה מזה, אך כולם שואפים ליצור המאפשרת שמירה על זכויות האדם ועל החופש והעצמאות של הילדים, תוך מתן כבוד לכל חברי הקהילה לכן במהלך עבודה זו ננסה לענות על השאלה מהם עקרונות הדמוקרטיה? לא כל משטר הנשען על החלטת הרוב הוא בהכרח דמוקרטי לדוגמא: היטלר עלה על ידי הכרעת הרוב אבל המשטר שלו לא היה דמוקרטי
העם בוחר את נציגיו לפרלמנט המשמש כרשות המחוקקת

עקרונות ומבנה

מעורבותו של האזרח גוברת ככל שהוא רואה הבדלים בין השקפותיהן של המפלגות השונות, וככל שהוא מאמין ביכולתו להשפיע על תוצאות הבחירות.

19
עקרונות הדמוקרטיה
יחד עם עקרון זה חייבים להתקיים גם עקרונות אחרים, כי לפעמים משטר שנבחר ברוב יכול לפגוע במיעוט ולבטל את הדמוקרטיה לכן צריכים להתקיים עקרונות נוספים
משטר דמוקרטי ועקרונות דמוקרטיים
כמו כן, ניתן לפגוע בזכויות כמו חופש ביטוי, חופש תנועה, חופש ההתאגדות ואפילו להוציא מחוץ לחוק מפלגות שהן אנטי-דמוקרטיות וגזעניות
חינוך דמוקרטי
טבעי הדבר כי עוד משחר הילדות, ההוויה והחוויה יהיו של חיים דמוקרטיים, אף במערכת החינוך, להבדיל מגישת "ההכנה לחיים", במערכת המתנהלת במבנה שונה לגמרי, שולל זכויות ומרבה תכתיבים
לרוב פועלים בתי הספר על פי עקרון , על פיה יש להפריד בין הרשויות השונות וליצור מערכת של בית הספר מונה כ-500 תלמידים מגילאים 4 עד 19
קיימים כללים הקובעים כל כמה זמן ייערכו בחירות הפרדת הרשויות קיימת גם במשטר פרלמנטארי וגם במשטר נשיאותי

משטר דמוקרטי ועקרונות דמוקרטיים

תחום דתי- קיימים בתוך המדינה דתות שונות, זרמים שונים בכל דת והמדינה מספקת שירותים דתיים ומכירה בזכות שלהם להתקיים.

5
משטר דמוקרטי ועקרונות דמוקרטיים
הבוחר הוא ששלח את הנבחר לפרלמנט ומקווה שבפרלמנט הוא ידאג לבוחרים שלו
הבחירות במשטר הדמוקרטי
לכל מפלגה יש רשימה של מועמדים שנבחרו בדרכים שונות: יש מפלגות שעורכות פריימריז בחירות מוקדמות במפלגות אחרות מוסדות המפלגה הם שקובעים את סדר הנציגים או וועדה של המפלגה
משטר דמוקרטי ועקרונות דמוקרטיים
מעצבן העובדה שאפשר להחליף את השלטון, השלטון מצמצם את כוחו