שבילים פלוס 17. שבילים פלוס 17 לכיתה ו' / מטח

גם כאן מדובר בטענת סתם שיש לדחותה לאחר ההדפסה הספרים מועברים למפיץ הרשמי של מט"ח ומשם משווקים ברחבי הארץ
טענתו של נתבע 3 הינה כי הנתבעים ביטון רכשו ספרי לימוד גם ממקורות אחרים פ 510557705 באמצעות ב"כ עו"ד לנדאו נגד נתבעים 1

ספרי לימוד והעשרה

בדפוס — בספר המקורי האותיות חדות וברורות ובמזויף האותיות מגורענות בכריכה- ספרי הלימוד המקוריים מצופים בלכה מבריקה ואילו בספרים המזויפים מדובר בלמינציה ללא לכה בגימור החיתוך בספר המקורי ללא השארת שוליים לבנים ובמזויף שוליים לבנים גם בכריכות וגם בדפי הספר.

21
ספרי לימוד והעשרה
ויתור מטעם ב"כ הנתבעים 1,2 על הודעת צד ג' ב"כ הנתבעים הודיע לבית משפט בדיון מיום 24
ספרי לימוד והעשרה
בחנותם עבדה עובדת בשם דועא גאמל אשר היתה מופקדת על הזמנת הספרים בשפה הערבית והיא עבדה אך ורק מול ספריית אל טאלב , בהנחייתה ובאישורה של נתבעת 2
שבילים פלוס 17 לכיתה ו' / מטח
למט"ח יש מפיץ בלעדי במגזר היהודי ומפיץ בלעדי במגזר הערבי
בכותרים נשוא הדיון מופיע שמה של מט"ח על כריכת הספרים הנתבע מחאג'נה שלח הודעת צד ד' למפיץ הרשמי של מט"ח, אל שורוק בטענה כי הוא זה אשר העביר לו עותקים מזויפים
במסגרת פעילותה מפתחת מט"ח ומוציאה לאור ספרים ייעודים לתלמידים בשפה הערבית, ומתרגמת לשפה הערבית את ספריה היוצאים לאור במקור בעברית הפרה עקיפה כפי שמוגדרת בס' 48 בסעיף קטן 1 כוללת גם מכירה של ספרים

ספרי לימוד והעשרה

בסוג הנייר — בספרי המקור בריסטול חד צדדי ואילו במזויף הנייר שונה.

22
תא (חי') 10689
הנתבעים ביטון הציגו עמדה אחת חד משמעית ונחרצת שלפיה כל העותקים המפירים אשר נתפשו בחזקתם נמכרו להם על ידי הנתבע 3
שבילים פלוס 17 לכיתה ו' / מטח
הנתבע לא הציג מטעמו כל ראיה לסתור את ממצאי התובעת בקשר לכותרים המזויפים
שבילים פלוס 17 לכיתה ו' / מטח
גם טענת הנתבע - כי אישור הפקדת המוצג מטעם משטרת ישראל הנושא תאריך 10
העושה אחת מהפעולות האלה בעותק מפר של יצירה, מפר את זכות היוצרים, אם בעת ביצוע הפעולה, ידע או היה עליו לדעת כי העותק הוא עותק מפר: 1 מכירה או השכרה, לרבות הצעה או העמדה למכירה או להשכרה; 2 החזקה למטרה עסקית; 3 הפצה בהיקף מסחרי; 4 הצגה לציבור בדרך מסחרית; 5 ייבוא לישראל שלא לשימוש עצמי כהגדרתו בסעיף 129 לפקודת המכס
בטבלת השוואה שצורפה לחוות הדעת, סקר מר ג'רג'י את ההבדלים בין ספר מקורי למזויף בחיפוש ובתפיסה נכחו נציגי המשטרה מהיחידה לקניין רוחני במחוז חוף, וכן נציגי "ווין" ונציג התובעת, אשר נתבקשו על ידי נציגי המשטרה לסייע בזיהוי העותקים המזויפים של הספרים

שבילים פלוס 17 לכיתה ו' / מטח

אין ציפייה להצגה פיזית בבית המשפט של כל ספר וספר.

18
תא (חי') 10689
וראו דברי המחבר גרינמן בספרו לגבי הרחבת הפרשנות של חלופה זו עם חקיקת החוק החדש עמ' 672-673 - "ההפרה העקיפה הראשונית והבסיסית היא מכירה או השכרה או העמדה למכירה או השכרה של עותק מפר
ספרי לימוד והעשרה
מר גרג'י ציין בחוות דעתו כי כל הכותרים נבדקו על ידו בחנות ובמשטרה בדיקה קפדנית ואף הצהיר על כך
ספרי לימוד והעשרה
לפיכך, השאלה לדיון האם נתבע 3 הפר את זכויות היוצרים של התובעת בספרים אשר נתפסו בחזקת הנתבעים ביטון