מרכז הדרכה מחוז חיפה. אודות המרכז

הפעילות כוללת: · יישום תהליכי הוראה, למידה והערכה הל"ה משולבי תקשוב ותכנים דיגיטאליים o התאמת מערכת החינוך למאה ה-21- התאמת תכניות הלימודים הקיימות להוראה מתוקשבת - הטמעת תרבות התקשוב במערכת החינוך ובבתי"ס במחוז חיפה · קיום השתלמויות מחוזיות למגוון אוכלוסיות בקהילה החינוכית: מפקחים, מנהלים, צוות הדרכה, רכזי תקשוב מבתיה"ס, מדריכים בתחומי דעת, מורים מובילים ועוד
ההכשרה מיועדת לרכזי חינוך ערכי וליועצות בבתי ספר מובילים בתחום מרכז ההדרכה מהווה בית חם ומרחב פתוח לכלל אנשי החינוך

מחוז חיפה

· ייעוץ בפיתוח מודלים מערכתיים להטמעת התקשוב בתכניות: "מחשב נייד לכל מורה", "סיסמא לכל תלמיד", תכנית כתו"ם ,לוחות אינטראקטיביים, ובתוכניות יישוביות כגון פיתוח רצף חינוכי בסביבה מקוונת.

מחוז צפון
מרכזי הדרכה במטה
· הפעלת מערך ליווי והדרכה אינטנסיבי ואקסטנסיבי בבתיה"ס · שדרוג ותפעול שוטף של אתר מרכז המחשבים המתעד את הפעילות המחוזית ועדכון מאגר מידע מחוזי · יישום תוכניות חינוכיות- ערכיות, חברתיות וקהילתיות הכרוכות בסביבה המקוונת, כגון "הקשר הרב דורי"
מחוז חיפה
אנו מזמינים את כל בעלי התפקידים במרחב החינוך החברתי הפורמאלי והבלתי פורמאלי לפנות , להתייעץ להשתלם ולהשתפר
· קידום אתרי בתי ספר וסיוע לבתי ספר לבנות אתר לשעת חירום תלמידים יזמים מתיכון קרית חיים, בהובלת חגית מזרחי, מנהלת אשכול הפיס, הציגו מיזם את XMS — אפליקציית מקלדת חכמה לטלפונים ניידים המונעת שיגור הודעת טקסט בנהיגה
בקטגוריית "מדריך אשכול" - במקום הראשון לראשונה השנה, הוענקו פרסים למורים מפתחי תוכן, על פיתוח יחידת הוראה מתוקשבת, במטרה לעודד מורים לפתח תוכן ולשתף אחרים בו

מרכזי הדרכה במטה

ממחוז חיפה זכו בפרסים המורים מפתחי התוכן הבאים: גב' מחט"ב ב' בנשר שפיתחה יחידה בנושא גב' מבית ספר "חדשני" בדלית אל כרמל שפיתחה יחידה בנושא תמונות מהכנס- בפייסבוק של ובפייסבוק של ישירות לאלבום.

22
מרכזי הדרכה במטה
ועדה מחוזית בחרה מכל קטגוריה - רשות, בית ספר, מורה, רכז תקשוב בית ספרי ומדריך אשכול תקשוב, 3 נציגים שעלו לשלב הגמר הארצי
מחוז חיפה
עם השנים הוקמו על ידי משרד החינוך מרכזי הדרכה ייעודיים, מגזריים ומחוזיים
מצטייני תקשוב ארציים ממחוז חיפה,
השירות מתרכז במתן מענה למובילי הטמעת התקשוב, לצוותי הוראה, בליווי תכנית התקשוב הארצית ויישומה
שמנו יעד לחזק ולפתח תהליכי למידת עמיתים, דיאלוג קהילתי, העצמה והצמחה, פיתוח יוזמות, הובלת תהליכים של מורים תלמידים ובעלי תפקידים בכל האוכלוסיות מחכים לכם בשמחה, גליה כובש, מנהלת מרכז הדרכה מנהל חברה ונוער מחוז צפון מרכז הדרכה מחוז צפון כתובת: ד
בסיוע הטמעת התקשוב בתהליכי הוראה-למידה ובקיום קשר רציף עם הפיקוח ומרכזי ההדרכה הנמצאים בתחום האחריות המיזמים שהוצגו מדגימים עקרונות למידה חדשנית ויצירתית הפורצת גבולות זמן ומקום, בסביבות למידה טכנולוגיות, ומהווים פתרונות פדגוגיים- טכנולוגיים בעלי ערך חברתי

אודות המרכז

אנו מזמינים את כולם לפנות , להתייעץ לבוא לבית הפתוח.

23
מחוז חיפה
תעודות הצטיינות והוקרה הוענקו למצטייני התקשוב, על פועלם בשנת הלימודים התשע"ה ותרומתם לקידום פדגוגיה איכותית בסביבות טכנולוגיות חדשניות בבתי הספר
אודות המרכז
· קידום המודעות למוגנות והתנהגות אתית ברשת · היערכות ללמידה בשעת חירום לצורך יישום מדיניות התקשוב מטפל מרכז המחשבים בהיבטים הבאים: · פיתוח צוות ההדרכה המחוזי וליוויו בהשתלמויות, ימי עיון ומסגרות למידה
מרכזי הדרכה במטה
· פיתוח מקצועי של עובדי הוראה בשילוב מרכזי הפסגה o פיתוח מנהיגות חינוכית להובלת התקשוב