קהילות לומדות. המתכון להצלחות בית ספריות: קהילה מקצועית לומדת

ולבסוף, המנהל הוא דוגמה אישית ללמידה מתמדת כדרך חיים, למעורבות ולהשתתפות בתהליכי הלמידה המקצועית של צוותי המורים בבית הספר להתעקש על ישיבות קבועות במערכת לכל הצוותים בבתי הספר שתועדו, ישיבות מקצועיות סדורות במערכת, המוקדשות ללמידה
לגילאים המוקדמים יותר ניתן לשלב למידה מונחית ברשת בשגרת הלימודים הרגילה ולהפנותם למידע באתרים שנבחרו וסוננו מראש הכנס מיועד למורי הקהילות בלבד

Moodle

שיתוף הוא מאפיין מרכזי של קהילה מקצועית לומדת.

24
Moodle
כיצד ניתן להתגבר על כך? עצם קיומם של צוותי מורים העובדים יחד — מאפיין נפוץ ושגור בחיי בית הספר — אינו ערובה להיותם קהילות מקצועיות לומדות
Moodle
ככל שהפרטים בקבוצה ירגישו בה טוב יותר, הם יסכימו לשתף יותר בידע שברשותם
קהילה חינוכית לומדת
יתרה מכך, היא משפרת את עבודת הצוות ומחזקת את תחושת השייכות למקצוע
בנוסף, גם שב שלו על עמד על כך שאנשים שונים לומדים בדרכים שונות
פורום הוא סביבה ממוחשבת, מבוססת טקסט, שפותחה במטרה לתמוך ב אינטראקטיבית סביב נושא משותף, וניתנת לתיעוד בכל אלו הדגישו המורים את קידום השפה הדבורה, תוך מוכוונות לצרכים ולקשיים שהעלו הם עצמם ביחס להשגת מטרה זו

קהילות לומדות למורי האנגלית

מה דעתכם, האם קל או קשה לקיים קהילה מקצועית לומדת? בבית הספר בית החינוך גליל מערבי למשל, מורה שנוכח בכל הישיבות, לא נדרש כמעט לשעות הכנה נוספות.

16
מכון אבני ראשה
המורים לומדים יחד סוגיות דידקטיות בתחומם; מפתחים מערכים יחד, לומדים נתונים של בחינות, עוברים על טעויות שגורות של תלמידים וממפים צרכים אישיים משתנים של תלמידים
קהילה לומדת וירטואלית
הקהילות הלומדות אמורות להיפגש אחת לשבועיים
Moodle
הרעיון לעשות רפלקציה אחורה ולמצוא את הנקודות שבהן גדלנו ומה עוד מתוכן
הקמת קהילות לימוד וירטואליות, נשענת על תאוריות שיתוף ומסורת תאורטית של מספר הוגים עם זאת, ישנם חוקרי חינוך הטוענים כי רמת הקשב של התלמידים כיום, עקב הגרויים הרבים להם הם נחשפים, צרה יותר
כך לדוגמא, בבית הספר בית החינוך גליל מערבי, משתתפים המורים ב4-6 ישיבות צוות בשבוע, ישיבות שעשויות לדרוש כ6-7 שעות שבועיות מכל מורה מקצועי למידה בצוותים ובתתי צוותים בחלק מבתי הספר המצליחים שתועדו, מתקיימות ישיבות קבועות של תתי צוותים

מכון אבני ראשה

קבוצת אנשי צוות הנחושים לעבוד וללמוד יחדיו, תמצא את הדרך לעשות זאת ולהתגבר על הקשיים.

22
קהילות לומדות למורי האנגלית
כל צוות הוראה משתתף בתהליך מתמשך של זיהוי הרמה הנוכחית של הישגי התלמידים, הצבת יעד לשיפורה, דרכי עבודה משותפות להשגת היעד, וקביעת ביטויים להתקדמות תקופתית
Moodle
כמו כן, קהילות לימוד וירטואליות מתאפיינות ב, קשרים חברתיים ותהליכי שיתוף ידע, ההופכים אותן לקהילות לומדות
קהילה לומדת וירטואלית
לא כל צוות הוא קהילה מקצועית לומדת, אך בתהליך הדרגתי יכול כל צוות להפוך לקהילה כזאת