شجرة العتبان. MutirDNA

In the haplogroups column, haplogroups in green are confirmed by SNP testing Haplogroups in red are predicted
The columns display each project member's kit number, paternal ancestry information according to project settings, the paternal tree branch haplogroup , and actual STR marker results

الربيعان وش يرجعون , اصل عائلة الربيعان من وين

The color coding of STR marker names is explained.

العجلان وش يرجعون
You may learn more about Y-DNA STRs on the learning page
شجرة العائله
Y-DNA STR markers change mutate often enough that most men who share the same STR results also share a recent paternal lineage
FamilyTreeDNA
This page displays Y-Chromosome DNA Y-DNA STR results for the project
It uses the classic format

شجرة العائله

.

28
الربيعان وش يرجعون , اصل عائلة الربيعان من وين
نسب قبيلة عتيبه واشهر شيوخها
العامري وش يرجع , عائلة العامري من وين

عتيبه الهيلاء: اشهر العوائل في عتيبه

.

13
العامري وش يرجع , عائلة العامري من وين
معلومات عامة ثقافية
عيارة العتيبي ؟ ماهي عيارة العتبان ؟ عيارة قبيلة عتيبة ؟ عيرة عتيبة ؟